Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Kerkraad O.L. Vrouw Koningin

Ruusbroeckplein

Kerkgebouw

2900 Schoten


Contactdag tussen de oude en de nieuwe bewoners van Koningshof en Berkenrode in Schoten


Feestdag op zaterdag 27 november 2010


Hou deze namiddag en avond vrij


Stelt U belang in het ontstaan van onze huidige gemeenschap?


We nodigt jullie uit op een feestelijke viering en kennismaking.


Gedurende een feestmaaltijd kunt U kennis maken met een DVD en fotoboek over het ontstaan en ontwikkeling van onze plaatselijke leefgemeenschap. Zowel de oudere als de huidige bewoners worden daarbij in beeld gebracht met een achtergrond van anekdoten . Zo wordt een beeld geschetst vanaf 1924 tot 1990.


Volgorde van de feestelijke activiteiten:

  • 16.00 uur: een plechtige eucharistie viering (herdenking overledenen)
  • 18.15 uur: ontvangst en receptie in “Kindsheid Jesu”
  • 19.00 uur feestelijk diner

Voor meer informatie, o.a. inschrijvingsformulier, kunt U terecht bij:


  • Dr. Stockbroekx Kristiaan, Eburonenlei 1 - tel: 03/658.73.94
  • Dr. Van Cleempoel Roland, Beatrijslaan 3 tel: 03/658.51.89
  • Roels Jef, Spreeuwenlei 6 tel: 03/658.42.12
  • De Grave Peter, Wouwersdreef 25 tel: 03/658.83.54
  • Batens Karel, Lariksdreef 76 tel: 03/658.72.32


En....