Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten


PAROCHIETEAM: (= dagelijkse leiding)


Guy Gielis, diaken, Kruispadstraat 102 - Tel. 0496/13.24.44 of E-mail: olv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be

Hilde Batens-DeWulf, Lariksdreef 76- 03/658.72.32

Greet De Grave- Van Roy, Wouwersdreef 25 -  03/658.83.54

Jacques Vyncke-Theofiel Van Cauwenberghslei 56 - 03/658.59.79

Pater Frans (Sus) Gevaert - Lusthofdreef 39 - 03/290.73.79


KERKRAAD


Voorzitter: Roland Van Cleempoel, Beatrijsiaan 3 - Tel. 03/658.51.89

Secretaris: Karel Batens, Lariksdreef 76 - GSM: 0478 56 08 32

Penningmeester: Jef Roels, Spreeuwenlei 6 - tel. 03/658.42.12

Peter De Grave, Wouwersdreef 25 - GSM: 0486 64 23 13

Kris Stockbroekx, Eburonenlei 1 - Tel. 03/658.73.94


WERKGROEP LECTOREN


Herman Lambrechts, Tijllaan 6 - Tel. 03/658.61.38


AANZINGKOOR


Mimi Gielis, Schotenhofdreef 16 - 03/658.82.56 - 0486/88 1243


WERKGROEP VORMSELCATECHESE


Guy Gielis, Kruispadstraat 102 - Tel. 03/658.81.06

Maryse Grupping - Zilverstraat 53 - 03/658.30.90

Greet De Grave- Van Roy, Wouwersdreef 25 -  03/658.83.54


V.K.S.J.


vksjgudrun@hotmail.com


K.S.A.


zie op: http://www.ksaschoten.be/ bij : algemeen - leiding


K.A.V. - Femma


ZIEKENZORG


Mia Verschueren, Elegastlaan 23 - Tel. 03/658.62.86


KERK en LEVEN - parochieblad


Herman Lambrechts, Tijllaan 6 - Tel. 03/658.61.38