Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten


PKG: (Plaatselijke KernGroep)


Guy Gielis, diaken, Kruispadstraat 102 - Tel. 0496/13.24.44 of E-mail: olv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be

Hilde Batens-Dewulf, Lariksdreef 76- 03/658.72.32

Greet De Grave- Van Roy, Wouwersdreef 25 -  03/658.83.54

Johan Stockbroekx, Vloeyenbergdreef 10, 2970 Schilde – GSM 0495 29 67 51

Pater Frans (Sus) Gevaert - Lusthofdreef 39 - 03/290.73.79


KERKRAAD


Voorzitter: Roland Van Cleempoel, Beatrijsiaan 3 - Tel. 03/658.51.89

Secretaris: Karel Batens, Lariksdreef 76 - GSM: 0478 56 08 32

Penningmeester: Jef Roels, Spreeuwenlei 6 - tel. 03/658.42.12

Peter De Grave, Wouwersdreef 25 - GSM: 0486 64 23 13

Gerard Dingemans, Nerviërsleu 20 – 03/ 568. 67.54


WERKGROEP LECTOREN


Netty Pelders, Plataandreef 3 – GSM 0475 59 78 80


AANZINGKOOR


Mimi Gielis, Schotenhofdreef 16 - 03/658.82.56 - 0486/88 1243


WERKGROEP VORMSELCATECHESE


Guy Gielis, Kruispadstraat 102 - Tel. 03/658.81.06

Maryse Grupping - Zilverstraat 53 - 03/658.30.90

Greet De Grave- Van Roy, Wouwersdreef 25 -  03/658.83.54


K.S.A. Gudrun


Sparrenlaan 63 - ksagudrun@hotmail.com


Femma


Via Alice Van Veldhoven, Grimbertlaan 11 – 03/658.59.11


ZIEKENZORG


Chris


KERK en LEVEN - parochieblad


Netty Pelders, Plataandreef 3 – GSM 0475 59 78 80