Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

MISSIEGROEP


De werking van de missiegroep concentreert zich vooral op onze Pater Lode Sebrechts, werkzaam in Kongo.


Telkens als hij hier met verlof is, wordt er naast een actie ook een afscheidsviering georganiseerd.


Onze parochiale Missiegroep maakt ook deel uit van de "GROS” (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).


WERKGROEP BEDEVAARTDeze werkgroep organiseert jaarlijks de bedevaart naar Scherpenheuvel, die plaats heeft einde april of begin mei.


In Scherpenheuvel wordt Eucharistie gevierd; daarna via landelijke wegen naar Averbode.


STEUNGROEP PAROCHIELOKALEN SPARRENLAAN


Onze jeugdbewegingen zijn gehuisvest op de terreinen van de Sparrenlaan 63. Hier bezit de parochie enkele lokalen en sportterreinen.


Het onderhoud en het in standhouden van dit patrimonium brengt nogal wat zorgen met zich mee.


Deze steungroep zorgt samen met de bondsleiding van V.K.S.J. en K.S.A. voor de materiŽle noden van dit complex.


KERK EN LEVEN


Dit weekblad biedt heel wat informatie over het parochieleven in heel het decanaat Schoten, over ons bisdom en over de Kerk in het algemeen.


Het bevat bovendien actuele en vormende artikelen over interessante onderwerpen.


De vernieuwing van het abonnement gebeurt normaal in oktober, maar u kunt natuurlijk op elk ogenblik van het jaar intekenen. Het parochieblad wordt u post bezorgd.


WERKGROEP ONTHAALDeze werkgroep bestaat uit mensen die oog hebben voor al wat gebeurt; voor nieuwe bewoners, voor geboorten en voor zieken b.v..


Zij kunnen u ook inlichtingen verschaffen over onze parochie of bij bepaalde moeilijkheden hulp kunt krijgen.