Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Kort uittreksel uit het boek ęTussen groene dennenĽ van wijlen Jos Van Orshoven.


......In juni 1929 kwam de eerste villa klaar, in de Alice Nahonlei; ze draagt nu nummer 55. Zes maand later kwamen de beide aanliggende woningen klaar, de nummers 57 en 53. En in diezelfde periode kwam er ook de villa, nu nummer 80 in de Alice Nahonlei.


Tot de kerk zou voltooid zijn, konden de eerste bewoners van Koningshof de eucharistievieringen volgen in de kapel van "Huize BethaniŽ" waar pater Geerts voorging. Die toestand kon niet blijven duren.


Toen was het duidelijk dat voor de jonge gemeenschap een nieuw godsdienstig centrum moest worden gebouwd. Bij Victor de Beukelaar verliep er nooit veel tijd tussen de constatatie van een noodzaak en de realisatie van de oplossing. Architekt Wijnen, die ook de plannen voor het huis van de familie Luyten had getekend, kreeg de opdracht, en hij ontwierp volkomen naar de zin van zijn opdrachtgever een voor die tijd uitzonderlijk moderne kerk, zeer sober en zeer stemmig. Voor de bouw van de kerk was er meer nodig dan alleen de plannen. De gekozen plaats was eerder vochtig, zelfs moerassig. Iemand kwam op de gelukkige gedachte een vijver in hoefijzervorm aan te leggen rondom de kerk, en met de uitgegraven aarde het niveau van de bodem te verhogen. De aanleg van de omgeving en de vijver, met de grasperkjes, die oorspronkelijk met witte paaltjes en draad waren afgezet, en de beplanting werd verzorgd door de tuinbouwspecialist Arthur Martin van Schotenhof. De kerk werd gebouwd door de onderneming Gebroeders Dingemans van Kapellen, Alfons en Antoine.


De eerste steen, de officiŽle eerste toch, werd gelegd op 3 november 1931 en op zaterdag 25 juni 1932 werd de nieuwe "kapel" ingewijd door de deken van Deurne. Die avond trokken alle bewoners van Koningshof, en zelfs vele van Schotenhof, met de pastoor van Schoten en met de geestelijken uit de omgeving naar de kapel om er een warm "Credo" te zingen en het kruis te vereren. De kerk was te klein...

 
De zondag daarop werd voor het eerst een eucharistie gevierd. En werd een ontroerde hulde gebracht aan de nagedachtenis van Victor de Beukelaar... Want hij, voor wie die dag een dag van grote vreugde zou zijn geweest, was drie maand vroeger, op 7 maart 1932, plots overleden, slechts vijf en dertig jaar oud. In ieders gedachten was hij sterk aanwezig.


Misschien verwondert het iemand dat we op alle plechtigheden de pastoor van Schoten zien opduiken; tot in 1937 bleef Koningshof inderdaad deel uitmaken van de parochie van Ste-Cordula.


Bij koninklijk besluit van 24 september 1937 werd de hulpparochie van de Heilige Familie opgericht, en onze kerk, die tot dan toe deel had uitgemaakt van Ste-Cordulaparochie, de hoofdkerk van Schoten, werd een bijkerk van de nieuwe parochie. En daarbij werd haar ook een eigen werkgebied toegewezen.


Op 17 december 1953 werd een koninklijk besluit getroffen waarbij onze wijk rond de kerk van Koningshof tot kapelanie werd verheven, maar ze bleef afhangen van de hulpparochie van de Heilige Familie.


Bij koninkliijk besluit van 17 februari 1965 kwam er weer een wijziging in de juridische toestand van de parochie: ze werd nu een "hulpparochie". We kregen dus ook een eigen "kerkfabriek", waarvan Antoon Wolfs de eerste voorzitter werd. Begin 1969 werd hij in die functie opgevolgd door Maurice De Vocht, die op zijn beurt kort na het vertrek van de familie uit Koningshof werd opgevolgd door de huidige voorzitter J. Verhulst begin 1971....