Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Oprichting

 

Instelling Kerkfabriek: K.B. van 17 februari 1965.

Eerste pastoor: Z.E.H. Piet de Beukelaar.

Besluit van 2 april 1965 door Mgr. Daem en Gouverneur Declerck tot benoeming van volgende leden:


Wolfs Antoon Voorzitter

Van Beveren Jan Schatbewaarder

Claes Piet Secretaris

Dubois Frans Lid

Haesendonckx Jaak Lid

Eerste vergadering van de kerkfabriek 23 mei 1965.

              

Verloop


2 juli 1967: M. De Vocht wordt schatbewaarder in vervanging van J. V. Beveren.(overleden)


7 juli 1968: Z.E.H Frans Vanderstighelen wordt pastoor. (de Beukelaar op rust)


8 maart 1969: A. Wolfs neemt ontslag. De kerkfabriek wordt als volgt:


M. De Vocht - Voorzitter

J. Verhulst - Schatbewaarder (Verhulst volgt Wolfs op)

P. Claes blijft secretaris.


3 januari 1971: M De Vocht neemt ontslag.


J. Verhulst wordt voorzitter,

P. Claes wordt schatbewaarder.


4 januari 1971: K. De Wilde neemt plaats in van De Vocht en wordt secretaris.


2 april 1978: J. Stockbroeckx wordt nieuw lid in vervanging van F. Dubois. (overleden)


2 maart 1980: P. Corthouts wordt nieuw lid in vervanging van J. Haesendonckx (overleden)


7 maart 1982: J. Lombart wordt als nieuw lid verkozen in verv. v. J. Stockbroekx. (overleden)


9 december 1986: R. Van Cleempoel wordt nieuw lid in verv. v. P. Claes. (overleden). Nieuwe samenstelling van de kerkraad:


J. Verhulst - Voorzitter

J. Lombart Schatbewaarder

P. Corthouts - Secretaris

K. De Wllde en R. Van Cleempoel - Leden


25 mei 1990 : Aanstelling van Z.E.H. G. Claessen als nieuwe pastoor. (V.d.Stighelen overleden)


4 april 1993: K. De Wilde neemt ontslag en wordt opgevolgd door M. Vanderbeek.


3 april 1994: J. Verhulst neemt ontslag en wordt opgevolgd door L. Janssens. Nieuwe samenstelling van de kerkraad:


J. Lombart - Voorzitter

M. Vanderbeck - Schatbewaarder

P. Corthouts - Secretaris

R. Van Cleempoel - Lid

L. Janssens -Lid


7 april 1996: L. Janssens neemt ontslag en wordt vervangen door J. Roels.


3 januari 2002: Marcel Vanderbeck neemt ontslag. Wordt opgevolgd door Kris Stockbroekx


4 april 2002: Jean Lombart neemt ontslag, wordt opgevolgd door Karel Batens. Nieuwe voorzitter wordt Roland Van Cleempoel. Nieuwe samenstelling van de kerkraad:


Roland Van Cleempoel - Voorzitter

Jef Roels - Schatbewaarder

Paul Corthouts - Secretaris

Kris Stockbroekx - Lid

Karel Batens - Lid


3 april 2005: Door het ontslag van P. Corthouts op 1 maart, wordt als nieuw lid Peter De Grave aangesteld. Nieuwe samenstelling van de kerkraad:


Roland Van Cleempoel - Voorzitter

Jef Roels - Schatbewaarder

Karel Batens - Secretaris

Kris Stockbroekx - Lid

Peter De Grave - Lid