Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Campus KaJeeAlice Nahonlei 65

2900 Schoten

+32 (0) 3 658 83 92

info@campuskajee.be


Vanaf 1932 is er een vestiging van de congregatie "Zusters van de Kindsheid Jesu” op onze parochie. Een lange onderwijstraditie die zich ook steeds onderscheiden heeft door haar internaat. De school is geworteld in de onderwijstraditie van de Zusters van de Kindsheid Jesu met aandacht voor de persoonlijkheid van elk kind en -mede door het internaat- een sterke familiale sfeer.


Vandaag is “campus KaJee” ondergebracht onder de KVO-schoolkoepel.


Gelegen in een groene omgeving zorgt het 3 ha grote domein voor een evenwicht tussen geest en lichaam. Studie en ontspanning gaan hand in hand.


SINT LUDGARDIS


Sint-Maria-ten-Boslei 10,

2900 Schoten,

+32 3 658 48 42

info@sintludgardis-schoten.beDe school bestaat sinds 1936 als gemengde school voor kleuter- en lager onderwijs, binnen het kader van het Katholiek Vlaams Onderwijs. Vanaf de stichting opteerde de school voor een "openlucht” systeem: de lokalen blijven door hun brede schuiframen in elk seizoen open.


De kinderen gebruiken vanaf de kleuterschool een schooluniform, verschillend in de zomer en in de winter. De school ligt in een groene en open omgeving.


BUSO ’T LOMMERT


Botermelkbaan 75

2900 Schoten

03/658.65.56

mail@lommert.be


BuSO ‘t Lommert geeft haar leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.


De leerlingen voorbereiden op dat ‘gewone’ leven en werken, houdt een dubbele opdracht in:


          Een levengerichte vorming die de leerling in staat stelt zich in het dagelijkse leven te   handhaven.

          Een arbeidsgerichte vorming die de leerling de mogelijkheid geeft deel te nemen aan het gewone arbeidsproces.


Om dit doel te realiseren, bouwt ‘t Lommert op de pijlers structuur en warmte. Dat alles in een groene, ontspannende omgeving.