Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Bisdom Antwerpen

Antwerpen, 4 maart 1965.Zeereerwaarde Heer P. de Beukelaar.
Pastoor van O.-L.-Vrouw,

Koningin van Alle Heiligen,
Lusthofdreef 45,

Koningshof,

Schoten.
Zeereerwaarde Heer Pastoor,Bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1965 is uw kapelanie verheven geworden tot zelfstandige hulpparoohie. Vooraf wil ik u hierom proficiat wensen.


Er zal nu een kerkraad moeten samengesteld worden. Voor de oprichting ervan volstaat het voorlopig mij naam en beroep op te geven van 5 kandidaat-randsleden. Bij de
ontvangst van deze lijst kunnen aanstonds 3 leden door ons benoemd worden. de overige leden zullen wij ter benoeming voordragen aan de Heer Gouverneur.


Deze kandidaten moeten de parochie bewonen, katholiek zijn en voornaanstaanden van de parochie.


Mag ik u tevens vragen kontakt op te nemen met de E.H. Pastoor van de moederparochie, om de aanstaande verdeling van het patrimonium voor te bereiden. Eens een voorstel bereikt aan de hand van bijgevoegde verklarende nota verzoek ik u dit voor advies voor te leggen.


Aanvaard inmiddels, Zeereerwaarde Heer Pastoor, de betuiging van mijn oprecht genegen en toegewijde gevoelens in Christo.

Monseigneur C. Eykens,
Vicaris-Generaal?


Voor een kopie van het originele document, klik hier: Origineel