Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

KORTE GESCHIEDENIS:


Enkele gegevens over het ontstaan en de groei van de «jongste» parochie van onze gemeente.


Toen Victor de Beukelaar (zie monument achter de kerk in de Kapellei) de gronden in de vereninging «Koningshof» in zijn bezit kreeg, bouwde hij ook reeds enkele huizen voor de personeelsleden van zijn fabriek «Cichorei de Beukelaar».


Voor deze mensen diende ook een kerk gebouwd: in 1931 werd de eerste steen

ingemetseld (zie links van de ingang van de kerk). Ze werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van alle Heiligen. Op Koningshof had Dom Bosschaerts, benedictijn, ooit een nooit vervulde droom: een oecumenische priorij met de naam

«Kristus Koning».


In 1932 werd de kerk ingewijd en de heer Piet de Beukelaar werd aangesteld als rector. Pas in 1953 werd dit rectoraat een kapelanij, afhankelijk van de parochie H. Familie.


In 1965 werd de kapelanij op haar beurt een zelfstandige parochie. (Koninklijk besluit van 17 februari 1965).


Rector, kapelaan de Beukelaar werd nu echt pastoor en bleef het tot in 1968.


Hij werd opgevolgd door de heer Frans Vanderstighelen, die pastoor was tot aan zijn overlijden in 1990.


In 1986 werd de heer Luc Dekelver tot diaken gewijd in onze parochiekerk en hier benoemd. Hij bleef hier tot januari 2000.


De huidige pastoor, Guido Claessen, werd aangesteld in mei 1990.


De heer Piet de Beukelaar stierf op 93-iarige leeftiid in mei 1995.


Guido Claessen verliet ons als pastoor eind mei 2004.


Na Guido Claessen werd Guy Gielens als diaken benoemd.