Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten

Parochieteam:


Het "parochieteam" (in onze parochie gestart in 1995) is een groep van mensen, gekozen uit en door de gemeenschap, die samen met de pastoor de verantwoordelijkheid dragen voor het pastoraal beleid in onze parochie.


Deze parochianen voeren het beleid, plannen en beslissen en vormen samen de dragende kracht van het parochieleven.

 

Parochieraad:


Het is de wens van de bisschop dat de verantwoordelijkheid in de parochie samen gedragen wordt. De parochianen kiezen daartoe een parochieraad van belangstellenden, aangevuld met afgevaardigden van de verschillende parochiale verenigingen en werkgroepen.


Tijdens de samenkomsten wordt er getracht in een geest van samenhorigheid en verbondenheid te zoeken naar samenwerking, naar waardering voor ieders inzet en bekommernis, naar adviezen voor het parochieteam.


Kerkraad:


De kerkraad, vroeger genoemd "kerkfabriek", is een officieel en wettelijk ingesteld organisme dat de verantwoordelijkheid draagt voor het materiŽle en financiŽle van het kerkgebouw. (en eventueel personeel)


Begrotingen en rekeningen worden besproken en goedgekeurd en daarna ter controle voorgelegd aan gemeentebestuur, provincie en bisdom.


Onze kerkraad bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, schatbewaarder en twee leden. De grootte van de kerkraad hangt af van het aantal inwoners van de parochie.