Onze Lieve Vrouw Koningin Schoten


WERKGROEP LECTOREN


De lector vervult in de vieringen zijn/haar taak als vertegenwoordiger van de gemeenschap die viert.


De lectorleest de nodige teksten bv. Bij liederen, voorbeden en mededelingen.


Zo wordt de gemeenschap sterk betrokken bij de vieringen.


Onze werkgroep lectoren bevat een zestal personen, die elk semester samenkomen om te bespreken, te plannen en afspraken te maken.


WERKGROEP KINDER EN GEZINSVIERINGEN


Geloofsopvoeding voorleven aan kinderen en jongeren is de dag van vandaag geen gemakkelijke opgave. Dit gelovend-zijn vierend uitdrukken om alzo God een levende plaats te geven in het gezinsleven is het doel van deze werkgroep.


AANZINGKOOR


Naast de lector in de vieringen vervult het “aanzingkoor” in de liturgie ook een onvervangbare rol: de gemeenschap aansporen om de viering met een zinvol gekozen lied te onderlijnen.


Elke zon- en feestdag verzorgt ons aanzingkoor die aanzet tot zingen.


Naar noodzaak houden zij een herhalingsmoment, meestal volgens afspraak.